ASbloc Floresti legislatie - legea 230 din 2007

Capitolul 1:  Dispozitii generale, definitii:

  • Art. 1 – Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin trei persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv in cazul celor care au in structura lor si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.
  • Art. 2 – In conditiile art.1, datorita starii de indiviziune fortata, proprietarii au obligaţia sa ia masuri cu privire la drepturile si obligatiile comune ce le revin tuturor asupra proprietatii comune. In acest scop, proprietarii se pot asocia in asociatii de proprietari cu personalitate juridica.

Descarca Legea 230 din 2007.


 

ASbloc Floresti legislatie - H.G. 1588 din 2007 Norme metodologice de aplicare

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si al art. 59 al Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

  • Art. 1 – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
  • Art. 2 – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotărârea Guvernului nr. 400/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 08 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.